Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Διακοπή παροχής ρεύματος λόγω μετεγκατάστασης

Διακοπή παροχής ρεύματος λόγω μετεγκατάστασης


 Σε περίπτωση που μετακομίζετε/φεύγετε από ένα ακίνητο, πρέπει να καταθέσετε αίτηση λύσης της Σύμβασης Προμήθειας Ρεύματος, σε οποιοδήποτε Κατάστημά μας ή καλώντας στο Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, στο 800-900-1000, ούτως ώστε να σταματήσει η έκδοση λογαριασμών στο όνομά /επωνυμία της εταιρίας σας διαφορετικά, θα συνεχιστεί η έκδοση λογαριασμών και θα έχετε την ευθύνη εξόφλησης τους.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο λογαριασμός ρεύματος να εκδίδεται στο όνομά/επωνυμία της εταιρίας σας.
 
Θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε το ΑΦΜ της εταιρείας και να προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

• ένα λογαριασμό ρεύματος του ακινήτου

• το καταστατικό της εταιρίας στο οποίο ορίζονται ο/οι εκπρόσωπος/οι της

• αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του νόμιμου εκπροσώπου
 
Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει και από εξουσιοδοτημένο από το νόμιμο εκπρόσωπο άτομο έχοντας μαζί του επιπλέον:

• επικυρωμένη εξουσιοδότηση (πρωτότυπη ή απλή φωτοτυπία) από ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή ή την αρμόδια Προϊσταμένη Αρχή (π.χ. Πρεσβεία, Δημόσιο, Εκκλησία)

• αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια διανομής/παραμονής

Κατά την ανωτέρω διαδικασία, θα πρέπει να δηλώσετε τη διεύθυνση αποστολής στην οποία επιθυμείτε να λάβετε τον Τελικό λογαριασμό. Για δική σας διευκόλυνση, μπορείτε να δηλώσετε τον Αριθμό Παροχής του ακινήτου στο οποίο ενδέχεται να μεταφερθεί η εταιρία, προκειμένου να μεταφερθεί τυχόν πιστωτικό ή χρεωστικό υπόλοιπο του τελικού λογαριασμού σας.

Με βάση την τελευταία ένδειξη του μετρητή, θα εκδοθεί ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ, ο οποίος θα περιλαμβάνει την κατανάλωση μεταξύ της ένδειξης του τελευταίου Εκκαθαριστικού λογαριασμού που έχει ήδη εκδοθεί και της τελικής ένδειξης την ημέρας της διακοπής. Κατά τον υπολογισμό του ΤΕΛΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ θα συμψηφισθεί και η εγγύηση που είχε αρχικά καταβληθεί κατά την υπογραφή της Σύμβασης.


 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner

EoI for HEDNO


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ