Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Επιστροφή ΕΤΜΕΑΡ

Επιστροφή ΕΤΜΕΑΡ


ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ- ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΤΜΕΑΡ


Τι είναι το ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών αερίων ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ):
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το τέλος αυτό προορίζεται για την αποζημίωση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Αποτελεί τη συνεισφορά όλων μας στη μείωση εκπομπών αερίων ρύπων μέσω προώθησης των ΑΠΕ. Οι μοναδιαίες χρεώσεις για το ΕΤΜΕΑΡ βασίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων υπόκειται σε ΦΠΑ.
Τύπος υπολογισμού: τιμή ΕΤΜΕΑΡ x kWh

Δικαιούχοι της επιστροφής  ΕΤΜΕΑΡ;
Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του ΦΕΚ Β’ 3373/31.08.2019 και  ειδικότερα για τα έτη 2019 και 2020 δικαιούχοι της αναδρομικής εκκαθάρισης χρέωσης ΕΤΜΕΑΡ για καταναλώσεις από την 01.01.2019 είναι  οι καταναλωτές Οικιακής Χρήσης (ΧΤ) και  οι καταναλωτές Λοιπών Χρήσεων Χαμηλής Τάσης. Διευκρινίζεται ότι από τους καταναλωτές Λοιπών Χρήσεων Χαμηλής Τάσης εξαιρείται  η Αγροτική χρήση.
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4295/27.11.19 από 01.01.2019 έως 31.08.2019 υλοποιήθηκε η Πίστωση Εκκαθάρισης  ΕΤΜΕΑΡ  στη Χαμηλή Τάση .
Ως εκ τούτου οι πελάτες με τελικό, πρόκειται να  λάβουν έκτακτο λογαριασμό που θα περιλαμβάνει το πιστωτικό ποσό εκκαθάρισης λόγω πίστωσης ΕΤΜΕΑΡ.
Αναφορικά με την αποτύπωση στους λογαριασμούς:
Στην πρώτη σελίδα του λογαριασμού  εμφανίζεται το ακόλουθο  μήνυμα μόνο τη φορά που περιλαμβάνεται στο λογαριασμό η αναδρομική πίστωση: 
«Στον Λογαριασμό σας περιλαμβάνεται ποσό Αναδρομικής Εκκαθάρισης χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ από 1.1.2019. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.dei.gr».
 Στην δεύτερη σελίδα του λογαριασμού στο πεδίο ‘Διάφορα’ εμφανίζεται το ποσό με  λεκτικό: 

«Εκκαθ. ΕΤΜΕΑΡ από 1.1.2019»

Διάφορα  -3563,81
Εκκαθ. ΕΤΜΕΑΡ από 1.1.2019    -6,10
ΕΦΚ (Ν. 3336/05) 3,01
ΕΙΔ. ΤΕΛ. 5ο/οο Ν.2093/92 
0,77

Η εργασία υπολογισμού αναδρομικών πιστώσεων ΕΤΜΕΑΡ για το 2019, πραγματοποιήθηκε από την ΔΕΗ με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

• Προσδιορισμός της πιστωτικής διαφοράς που προέκυψε από 01/01/19-31/08/19 λόγω αλλαγής τιμής ΕΤΜΕΑΡ από 01/09/19 με αναδρομική ισχύ από 01/01/19, για εκδόσεις τιμολογίων οικιακής χρήσης και λοιπών χρήσεων εκτός αγροτικής για ΧΤ.

• Για τις εκδόσεις του 2019 που περιλάμβαναν καταναλώσεις του έτους 2018, υπολογίστηκε αναλογικά η κατανάλωση μόνο για το 2019 όπως προβλέπει το ΦΕΚ.

• Δεν υπολογίστηκαν οι έναντι λογαριασμοί 

• Στις περιπτώσεις εντοπισμού διορθωτικών εξαιρέθηκαν τα εκκαθαριστικά τιμολόγια που αφορούσαν στη διόρθωση, προκειμένου να υπολογιστεί το ΕΤΜΕΑΡ βάσει της τελικής τιμολογηθείσας κατανάλωσης.

     Οικιακή χρήση                        ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (εκτός αγροτικής)   
Έως 31/08/19 0,02267 0,02608
Από 01/09/19 0,01700 0,01700

Πως θα διακρίνετε την επιστροφή ΕΤΜΕΑΡ στο λογαριασμό σας;

Στην πρώτη σελίδα του λογαριασμού  εμφανίζεται το μήνυμα  που περιλαμβάνεται στο λογαριασμό με την  αναδρομική πίστωση: 

«Στον Λογαριασμό σας περιλαμβάνεται ποσό Αναδρομικής Εκκαθάρισης χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ από 1.1.2019. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.dei.gr».

Στην δεύτερη σελίδα του λογαριασμού στο πεδίο ‘Διάφορα’  εμφανίζεται το ποσό με  λεκτικό: 

«Εκκαθ. ΕΤΜΕΑΡ από 1.1.2019»

Διάστημα  διόρθωσης ΕΤΜΕΑΡ:

Η πιστωτική διαφορά αφορά το διάστημα από 01/01/19-31/08/19 λόγω αλλαγής τιμής ΕΤΜΕΑΡ από 01/09/19 με αναδρομική ισχύ από 01/01/19, για τιμολόγια οικιακής χρήσης και λοιπές χρήσεις εκτός αγροτικής  στη Χαμηλή Τάση.

Προσδιορισμός χρόνου υλοποίησης της αναδρομικής εκκαθάρισης  ΕΤΜΕΑΡ:

Η δυνατότητα επαναπροσδιορισμού  ΕΤΜΕΑΡ  εμφανίστηκε σε λογαριασμούς που εκδόθηκαν μετά τις 11.02.2020.

Υπολογισμός εκκαθάρισης ΕΤΜΕΑΡ μετά την 1.1.2019:

Εφόσον το χρονικό διάστημα των καταναλώσεων αφορά και σε περίοδο πριν από την  01.01.2019, υπολογίζεται  αναλογικά η κατανάλωση μόνο για το 2019 όπως προβλέπει το ΦΕΚ. 

Υπολογισμός επιστροφής ΕΤΜΕΑΡ μετά την έκδοση διορθωτικού;

Στις περιπτώσεις διορθωτικών , το ΕΤΜΕΑΡ υπολογίζεται βάσει της τελικής τιμολογηθείσας κατανάλωσης. 

Πως μπορώ να εισπράξω τον πιστωτικό λογαριασμό;

Για την υποβολή του αιτήματος επιστροφής χρημάτων, ο συμβαλλόμενος πελάτης μπορεί να απευθυνθεί είτε ο ίδιος είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου σε οποιοδήποτε κατάστημά μας, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας και φωτοτυπία του ΙΒΑΝ του λογαριασμού στον οποίο επιθυμεί να μεταφερθεί το χρηματικό ποσό. 

Εναλλακτικά ο συμβαλλόμενος πελάτης μπορεί να υποβάλει το αίτημά του και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΗ www.dei.gr.

*Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών 800-900-1000. Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ