Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ομολογίες

Ομολογίες


  Ο όμιλος ΔΕΗ έχει εκδώσει από το Μάρτιο του 2021 μέσω της ΔΕΗ Α.Ε. δύο ομολογίες βιωσιμότητας συνολικού ποσού €775 εκατ. οι οποίες διαπραγματεύονται στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) στο χρηματιστήριο του Δουβλίνου, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

  ΚΩΔΙΚΟΣ (ISIN)

  ΝΟΜΙΣΜΑ

  ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

  ΤΙΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ

  ΕΠΙΤΟΚΙΟ

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟΥ

  ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ (FITCH / S&P)

  ΕΚΔΟΤΗΣ

  18/3/2021

  30/3/2026

  XS2314265237

  ΕΥΡΩ (€)

  650,000,000

  100.00

  3.875%

  6 ΜΗΝΕΣ

  BB- / B

  ΔΕΗ Α.Ε.

  18/3/2021*

  30/3/2026

  XS2314265237

  ΕΥΡΩ (€)

  125,000,000

  100.75

  3.875%

  6 ΜΗΝΕΣ

  BB- / B

  ΔΕΗ Α.Ε.

  * Οι Νέες ομολογίες εκδόθηκαν ως «Πρόσθετες Ομολογίες» από τον Εκδότη σύμφωνα με Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου (Ιndenture), με ημερομηνία 18.03.2021

  Επιπλέον πληροφορίες περιέχονται στα παρακάτω έγγραφα:  Προτεινόμενη προσφορά €500 εκατομμυρίων Ομολογιών Βιωσιμότητας (SLB “sustainability-linked bonds”) με λήξη το 2026
 • Sustainability - Linked Bond (SLB) Framework (Το έγγραφο είναι διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά)
 • Sustainability - Linked Bond  (SLB) Framework Second Party Opinion (Το έγγραφο είναι διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά)
 • Roadshow presentation – March 2021 (Η παρουσίαση είναι διαθέσιμη μόνο στα αγγλικά)


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner

EoI for HEDNO


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ