Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Κοινόχρηστοι Χώροι

Κοινόχρηστοι Χώροι


Αρμόδιος για την υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας Ρεύματος είναι ο διαχειριστής, ο οποίος μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, καλώντας στο 800-900-1000 ή να προσέλθει σε οποιοδήποτε από τα Καταστήματά μας, ώστε να υπογράψει νέα Σύμβαση Προμήθειας ρεύματος στο όνομα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛ/ΚΙΑΣ».

θα πρέπει να γνωστοποιήσει στον υπάλληλο της ΔΕΗ το ΑΦΜ του κτιρίου, εφόσον υπάρχει, και να έχει μαζί του τα εξής:

• στοιχεία Αριθμού Παροχής: λογαριασμό ρεύματος του ακινήτου ή οποιοδήποτε έγγραφο Διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ) που να εμφανίζει τον αριθμό παροχής του ακινήτου
 
• απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των ιδιοκτητών του κτιρίου με το οποίο παρέχεται στο Διαχειριστή (φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία) εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας
 
• αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς ή διαβατηρίου

• αντίγραφο βεβαίωσης από τον οικείο Δήμο για απαλλαγή ΤΑΠ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
- Με την υπογραφή της νέας σύμβασης θα χρειαστεί να καταβάλλετε και ένα ποσό ως εγγύηση. Για πληροφορίες σχετικά με το ποσό της εγγύησης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, καλώντας στο 800-900-1000 αναφέροντας τον Αριθμό Παροχής του ακινήτου ή τον Λογαριασμό Συμβολαίου.

- Ενημερωθείτε για την ισχύ της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)/ πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου για την παροχή σας στο www.deddie.gr καθώς και εάν ισχύει η ΥΔΕ για τον ανελκυστήρα (ισχύς 2 έτη).

Για τους κοινόχρηστους χώρους χορηγείται κάποιο από τα Επαγγελματικά Τιμολόγια. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους ισχύοντες Τιμοκαταλόγους των Επαγγελματιών.


Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ