Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Ποιο είναι το ποσό της εγγύησης που πρέπει να καταβάλετε

Ποιο είναι το ποσό της εγγύησης που πρέπει να καταβάλετε


Η ΔΕΗ κατά τη σύναψη νέας Σύμβασης Προμήθειας εισπράττει ένα ποσό ως εγγύηση-προκαταβολή από τον πελάτη για την εξασφάλιση, αποκλειστικά, μελλοντικών οφειλών που απορρέουν από τη Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Το ποσό της εγγύησης επιδιώκεται να είναι περίπου ίσο με την αξία του ρεύματος που πιθανολογείται ότι θα καταναλώνει ο πελάτης μεταξύ δύο διαδοχικών λογαριασμών. Το χρηματικό ποσό αυτό υπολογίζεται με ενιαίο τρόπο για όλους τους πελάτες της ΔΕΗ, ανά κατηγορία παροχής ρεύματος και τιμολογίου.

Μετά την ενεργοποίηση πάγιας τραπεζικής εντολής ή πάγιας εντολής σε κάρτα, το συνολικό ποσό της αρχικής εγγύησης θα σας επιστρέφεται με πίστωση στον αμέσως επόμενο λογαριασμό.

Για τους πελάτες Μέσης Τάσης το ποσό της εγγύησης εξαρτάται από το ενεργειακό προφίλ του πελάτη.  Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ